Welkom/Mijn Salon

Welkom/Mijn Salon

,


      Afbeeldingen / Hannah LinBeste allen,

 

Er is een tijd van komen en van gaan. Ik ga de schoonheidsbranche verlaten.

In 2012 zijn de eerste stappen gezet richting het opbouwen van mijn eigen praktijk.
Inmiddels ruim 11 jaar verder kan ik terug kijken op een heel mooie periode.
U als trouwe klant heeft mij door mooie als minder mooie tijden heen geholpen.
Mooie tijden door de groei van mijn eigen praktijk en minder mooie tijden als de verplichte corona sluitingen.

Eén woord van dank naar u allen die het vertrouwen in mij hebben gehad is zeker op zijn plaats.

De laatste tijd heb ik collega’s gemist. Ik wilde mijn horizon verbreden en heb dit gevonden middels het aanvaarden van een functie binnen de overheid.
Mijn idee was mijn nieuwe baan te combineren met één dag werken in de salon.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit geen optie is. De verantwoordelijkheid i.cm. de onregelmatige diensten is niet te combineren met een dag werken in de salon.

Met pijn in mijn hart ben ik tot de conclusie gekomen dat de sluiting van Lindsey’s Beauty Salon een feit is.
Ik wil een ieder nogmaals danken voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen jaren.

Ik spreek de wens uit dat het u allen goed gaat.

Tot horens/ziens,

Met vriendelijke groet,

Lindsey Weterings

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lindsey's Beauty Salon.